Regulamin

Postanowienia ogólne  Konferencja Wrocławskiej Społeczności WordPress WrocPress, dalej zwana jako Konferencja, odbędzie się 1.10.2022r w Strefie Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej.  Organizatorem Konferencji jest Project Management Group, zwany dalej organizatorem, przy wsparciu wrocławskiej społeczności WordPress.  Opisane w niniejszym regulaminie wytyczne obowiązują̨ wszystkie osoby uczestniczące w konferencji, dalej zwanych uczestnikami.  Oficjalna strona internetowa Konferencji znajduje się pod adresem: … Czytaj dalej Regulamin